Terug naar de Tovertuin
Een nieuwe dag
Terug

BoekStartcoach stimuleert voorlezen met Woezel & Pip

Deze week is het de Week van de Alfabetisering en delen BoekStartCoaches in het hele land ons boekje ‘Een nieuwe dag’ uit. Het boekje dat wij exclusief voor Boekstart maakten, is in tien talen beschikbaar. Daarmee stimuleert de BoekStartcoach ouders voor te lezen in de taal die ze het beste beheersen.Een nieuwe dag 3D cover

 

Belang van (voor)lezen in thuistaal

Maar liefst 14% van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden, doordat zij opgroeien in een taalarme omgeving. Het belang van taalstimuli – zowel op school als op de kinderopvang – is cruciaal voor de taalontwikkeling van kinderen. Dat maakt lezen niet alleen een mooi moment samen, maar ook cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en kansen van een kind.

Uit onderzoek is gebleken dat ouders het beste voorlezen in de taal die ze het beste beheersen. De taal van hun hart en emotie. Met het Woezel & Pip-boekje stimuleert de BoekStartcoach ouders van diverse achtergronden om samen met hun kind te lezen in hun thuistaal. Recent onderzoek wijst uit dat een goede beheersing van de thuistaal kinderen helpt bij het leren van de schooltaal.

 

Overhandiging eerste exemplaar Woezel & Pip-boekje

Van 9 tot en met 15 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats, een nationale campagne om laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht te brengen. Op maandag 9 september overhandigt BoekStartcoach Anouk Vercoulen van de Bibliotheek in Tegelen het eerste exemplaar van Een nieuwe dag aan een ouder. Vercoulen: “Ik verwacht dat de gratis boekjes mensen aanzetten (vaker) voor te lezen. We vragen met deze actie extra aandacht voor een taalrijke omgeving voor kinderen. Bij onze Bibliotheek besteden we daar ook veel aandacht aan, in combinatie met een gezinsaanpak.”

 

BoekStartcoach adviseert over taal en voorlezen

BoekStartcoaches zijn op steeds meer consultatiebureaus wekelijks aanwezig. Deze coach is een deskundige van de Bibliotheek en biedt op-maat advies voor ouders op het gebied van taal en voorlezen. De BoekStartcoach hoort bij BoekStart, het leesbevorderingsprogramma waarmee de Bibliotheek zich al meer dan tien jaar inzet om jonge kinderen en hun ouders het plezier in boeken en voorlezen te laten ervaren. Tegelijkertijd wordt hier ook laaggeletterdheid mee voorkomen. Inmiddels is de BoekStartcoach in totaal op 85 consultatiebureaus door het hele land te vinden.

 

Samenwerking BoekStart en Dromenjager

Voor deze actie met het Woezel & Pip-boekje ‘Een nieuwe dag’ werken wij opnieuw met Boekstart samen. Wij vinden het essentieel dat kinderen toegang hebben tot alle kennis die ze nodig hebben om grootse dromen te durven dromen.

Kijk voor meer informatie over de BoekStartcoaches op www.boekstart.nl